BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Bölüm Başkanından

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

             

            Değerli Üniversite Adayları, Sevgili Öğrenciler;

            Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettiğiniz için öncelikle teşekkürlerimi sunarım.

           İnsanlığın varoluşu ile birlikte gelişmeye başlayan mühendislik alanı, çağlar ilerledikçe farklı disiplinlere ayrılmıştır. Her bir disiplin kendi içerisinde insanların daha rahat, konforlu ve refah içerisinde yaşamaları için gerekli ortamları, gereçleri, makineleri ve sistemleri tasarlamak ve iyileştirmek üzere sürekli olarak gelişmiştir. Artık, günümüzdeki gerçek hayat problemleri karmaşık sistemlerdeki sorunların giderilmesi, sistemlerin verimliliğinin artırılması ve bağlantılı olarak katma değer üretmeyen işlem maliyetlerinin azaltılması gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. Günümüzde rekabet üstünlüğü yüksek olan ürün ve hizmetleri tasarlamak, üretmek ve geliştirmek, dünya genelinde markalaşmak, daha kaliteli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmak, iletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak mühendislik alanları için önemli stratejiler haline gelmiş durumdadır.     Bu stratejileri gerçekleştirme yolunda endüstri mühendislerine önemli görevler düşmektedir.   Mevcut sistemleri analiz etmek, sistemlerdeki gelişmeye açık noktaları belirlemek ve geliştirmek üzere uygun model veya araçları tasarlamak ve nihayetinde sistem verimliliğinin sürekliliğini sağlamak endüstri mühendislerinin temel misyonudur.   Bu misyonu yerine getirebilecek endüstri mühendislerinin yetiştirilmesi ise, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün vizyonudur. Bölümümüzün 4 yıl boyunca uyguladığı eğitim-öğretim programı; ülkemizde ve dünyanın herhangi bir bölgesinde sistemlerin iyileştirilmesinde görev alabilecek niteliklere sahip, iletişim becerileri gelişmiş, çağın modern bilişim teknolojilerini kullanabilen, çevreye ve toplumsal problemlere duyarlı, alanındaki ve diğer bağlantılı mühendislik alanlarındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştiren endüstri mühendislerini yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Eğitim programımızda bulunan dersler küçük gruplar halinde, yüz yüze eğitim prensibiyle ve modern bilişim teknolojileriyle donatılmış laboratuvar desteğiyle yürütülmektedir.

            Bölümümüz üniversite-sanayi iş birliğine önem veren, sanayi ile sürekli olarak temas içinde olan bir bölümdür. Öğrencilerimiz 2. Sınıftan 3. Sınıfa ve 3. Sınıftan 4. Sınıfa geçerken sırasıyla imalat ve işletme stajlarını sanayi ve hizmet kuruluşlarında yapmakta, son sınıfta ise sorumlu oldukları bitirme projelerini yine sanayi kuruluşlarında gerçekleştirmektedirler. Böylece öğrencilerimiz eğitimleri boyunca sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla temas halinde olma fırsatını yakalayabilmektedirler. Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuş olan ve halen başarıyla yönetilmekte olan Verimlilik Topluluğu, bugüne kadar gerek sosyal sorumluluk projeleri, gerekse üniversite-sanayi işbirliği alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Topluluğumuz, her yıl Mart-Nisan aylarında Başkent Üniversitesi Öğrenci Semineri’ni (BUSS) farklı bir tema ile tasarlamakta, organize etmekte ve elde edilen sonuçları yayınlamaktadır.

            Yukarıda belirttiğim bütün bu etkinlikler “Daha İyiyi Arama” misyonumuz içerisinde, her zaman daha iyi endüstri mühendislerini yetiştirme amacımıza ilişkin bazı örneklerdir.

            Tecrübe ve dinamizmi kadrosunda bütünleştirmiş olan bölümümüzün tüm öğretim üyeleri adına, sizlere en iyiye ulaşma hedefiyle, her zaman daha iyiye ulaşma yolunda başarılar diliyorum.

            Saygılarımla,

            Doç. Dr. Yusuf Tansel İç