BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Erasmus

Başkent Üniversitesi 2014-2020 akademik yıllarını kapsayan Erasmus+ beyannamesini alarak Hayatboyu Öğrenme Programına katılım hakkını elde etmiştir. Beyannamenin genişletilmiş olması nedeniyle öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilmeleri için Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde bulunan ülkelerde staj yapma hakkına sahip olmuşlardır. Başkent Üniversitesi Erasmus Program kapsamında 29 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 39 alanda toplam 199 adet ikili anlaşma imzalamıştır. Erasmus Extended Erasmus University Charter sahibi olan Başkent Üniversitesi öğrencilerine eğitimlerinin bir ya da iki yarıyılını Avrupa’da sürdürme ve staj yapma olanağını sağlamaktadır. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ERASMUS anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki öğrenim kurumlarıyla öğrenci değişimi programlarından yararlanabilmektedir. ERASMUS kapsamında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile aşağıda belirtilen Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerle ikili anlaşmalar mevcuttur.
 


University of Kaiserslautern/Almanya
ViyanaTeknik Üniversitesi/Avusturya
Universita Degli Studi Di Padova/İtalya
Lublin University of Technology/Polonya

Technical University of Cluj Napoca-North University Centre of Baia Mare/Romanya
 

Şimdiye kadar Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden bazı öğrenciler yapılan anlaşma kapsamında bu programdan faydalanmışlardır. İlgili yönerge, anlaşmalar ve kontenjanlar Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.