BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Akreditasyon(Denklik)

Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bağımsız olarak faaliyet gösteren Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programına ilk olarak 2013 yılında akreditasyon vererek akreditasyon listesinde yayınlamıştır. 30 Eylül 2018 tarihinde bölümün akreditasyonu yenilenmiştir. Ayrıca Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programına EUR-ACE (EURopean Accredited Engineer) etiketi verilmiştir. ABD’de mühendislerin imza yetkili profesyonel mühendis olabilmeleri için sınava girmeleri gerekmekte ve bu sınavlara ise sadece akredite edilmiş bölüm mezunları kabul edilmektedir. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunları aldıkları akreditasyon sayesinde uluslar arası sınavlara giriş hakkı kazanmaktadır. Böylece hem Avrupa ve ABD’de hem de Türkiye’de akredite edilmiş bölüm mezunu olan Endüstri Mühendisliği öğrencilerimizin dünya mühendisi olma yolu açılmıştır.