BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Tanıtım

Endüstri Mühendisliği Bölümü kendini, hem mühendisliğin temelinde yer alan problem çözme, analitik ve sistem odaklı düşünme, sistemleri inceleme ve geliştirme yeteneğine sahip, hem de yönetim becerileri gelişmiş mühendisler yetiştirmeye adamıştır. Üretim ve hizmet sektörlerindeki organizasyonları, verimliliğini artıracak şekilde yönlendiren, sorumluluk almayı ve araştırmayı seven mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan ders programımız, temel bilimler, mesleğe özgü zorunlu dersler ile teknik ve sosyal seçimlik dersler ile desteklenmektedir. Endüstri Mühendisliğindeki akademik program üretim mühendisliği, yönetim bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını kapsar. Programımızın disiplinlerarası niteliği, öğrencileri kamu ve özel sektördeki üretim ve planlama faaliyetleri içerisinde karar verici bir niteliğe sahip olmaları yönünde hazırlar. Bölüm mezunlarımızın hizmet sektöründe de çalışabilecekleri gözönüne alınarak tasarlanan program, seçimlik derslerle de öğrenciye ilgi alanına göre yoğunlaşma olanağı sağlamaktadır. Bölümümüz, öğrencilerini teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak yetiştirmeye önem vermektedir.

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ;

  • Farklı sektörlerde (üretim, finans, lojistik, sağlık v.b.) çalışan ve profesyonel görevler üstlenebilen,
  • Orta dönemde (3-5 yıl) takım veya proje liderliği görevi alabilen,
  • En az %20’si kariyer geliştirme hedefi ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yapabilen

Endüstri Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

VİZYON

Uluslararası tanınırlığı sürekli artan, mezunları akademik ve çalışma hayatında tercih edilen ve Türkiye’de Öğrenci Seçme Sınavına göre en çok tercih edilen ilk (10) on Endüstri Mühendisliği bölümlerinden biri olmak.

MİSYON

Araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, evrensel değerlere sahip, takım çalışmasına yatkın, girişimci, liderlik özelliği kazandırılmış, çağın gereklerine uygun, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma becerisine ve kariyer geliştirme bilincine sahip, bilgi üreten ve bu bilgiyi kamu veya özel endüstri kuruluşlarında sorumluluklar üstlenerek kullanabilen Endüstri Mühendisleri yetiştiren programa sahip bir bölüm olmaktır. 
 

BÖLÜMÜN AVANTAJLARI

 

  • Disiplinler arası bakış açısına sahip olması bu bölümün farklı sektörlere hizmet verebilmesine olanak sağlamaktadır. Akademik program üretim mühendisliği, yönetim bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını kapsayan çok disiplinli bir yapıdadır.
  • Geniş bir vizyona sahip olarak yetiştirilen Endüstri Mühendislerinin, olayları geniş bir yelpazede değerlendirebilme özellikleri bulunmaktadır. Farklı bakış açılarıyla sorunlara yaratıcı çözümler getirebilmeleri çalışma alanlarında başarılı olmalarını sağlamaktadır.
  • Mezunlar, üretim ve hizmet sektörlerinde yönetim, üretim, kalite, AR-GE, insan kaynakları, satın alma, proje yönetimi, finans ve lojistik gibi bir çok alanda önemli kademelerde çalışabilme imkanı bulmakta veya kendi işlerini kurabilmektedirler.
  • Endüstri Mühendisliği öğrencilere ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda çalışma şansı sunar. Programın, öğrencileri kamu ve özel sektördeki üretim ve planlama faaliyetleri içerisinde karar verici bir niteliğe sahip olmaları yönünde hazırlar.
  • Aldıkları seçimlik derslerle öğrenciye ilgi alanına göre yoğunlaşma olanağı sağlanmaktadır.
  • Bölüme gelen her öğrenciye bir akademik danışman atanır ve akademik danışman öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca karşılaşacakları tüm sorunların çözümünde ve gelecek çalışma veya öğrenim hayatlarının yönlendirilmesinde çok aktif bir rol oynar.
  • Bölümümüzde, farklı disiplinlerde konularında oldukça deneyimli bir öğretim kadrosu bulunmaktadır.

BÖLÜMÜN MEZUNLARININ İŞ BULABİLDİKLERİ ALANLAR
Endüstri Mühendisleri üretim ve hizmet işletmelerinde ve hızlı tüketim, lojistik, bankacılık, yazılım, otomotiv, danışmanlık, kamu, turizm, finans, elektronik, gıda, sağlık, iletişim, sigortacılık v.b. birçok sektörde çalışırlar. İşletmeler, aldıkları eğitimden kaynaklı becerileri ve bilgileri nedeniyle Endüstri Mühendislerine satış, pazarlama, satın alma, finans, insan kaynakları, üretim planlama, lojistik, proje yönetimi, kalite, araştırma ve geliştirme ve denetim departmanlarında ihtiyaç duymaktadırlar.

PROJELER
Bölümümüz öğrenclerinin mesleki gelişimleri için bireysel veya takım olarak yürüttükleri bilimsel araştırma projeleri ve yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılma gibi etkinlikleri üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin endüstri ile olan ilişkilerini geliştirmeleri, mühendislik eğitiminin önemli bir bileşeni olan pratik uygulamalardan haberdar olmaları ve endüstriye hizmet verebilmeleri için başta TUBİTAK olmak üzere bilimsel kuruluşlarca desteklenen proje çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen END 491/492 Bitirme projeleriyle, hem öğrencilerin endüstri ile yakınlaşması sağlanmakta, hem de üniversitenin özgörevinde belirtilen endüstriye hizmet verme amacına yaklaşılacak bir strateji izlenebilmektedir. Bu projelerin yürütülmesinde benzer şekilde bölümümüze ait laboratuvarlardaki olanaklardan yararlanılabilmektedir. Her yıl sonunda “Bitirme Projeleri Poster Yarışması” ve sanayi kuruşları ve basının yer aldığı “Bitirme Projeleri Sergisi” yapılmaktadır. Öğrenciler bu sergide, yaptıkları projeleri işverenlere tanıtma imkanı bulabilmektedirler. Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2012-2015 yılları arasında toplam 12 proje TÜBİTAK’ın 2209-BİDEB kapsamında destek almıştır.