BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

YAEM 2019

39. YAEM ULUSAL KONGRESİ BÜYÜK KATILIM İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2019, 12-14 Haziran tarihlerinde Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlendi.

1975 yılından beri her yıl düzenlenen YAEM ulusal kongresi ülkemizin en köklü mesleki ve bilimsel organizasyonlarından biridir. Bu kongre her yıl bir Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün himayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu yıl ise kongreye üniversitemiz Endüstri Mühendisliği bölümü geniş bir katılım kitlesi ile ev sahipliği yapmıştır.

Kongre süresince “Sağlık Sistemlerinde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği” ana teması altında sağlık sistemlerinde verimlilik, üretkenlik, hasta erişiminin iyileştirilmesi ve hastaya verilen sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi gibi konular görüşülmüş ve bu bağlamda dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaların durumu tartışılmıştır. YAEM 2019’da Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği disiplinlerinin sağlık sektöründe ortaya çıkan problemlerin çözümünde kullanımının teşvik edilerek farkındalığın artırılması sağlanmıştır. Ana tema ile ilgili çalışmaların yanı sıra Kongrede, farklı konu ve disiplinlerde çalışan akademisyenlerin, öğrencilerin, sanayi ve kamuda çalışan uygulayıcıların bir araya geldiği, fikirlerini paylaştığı ve tartıştığı bir bilimsel ortam oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen kongrede toplamda 305 adet bildiri ile sunumlar gerçekleştirilmiş ve bunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından seçkin uzmanlar davet edilmiştir. Açılış töreninin ardından Prof.Dr. Sally Brailsford “Operations Research is good for your health” başlıklı konuşmasını ilk ortak oturumda; Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu “Yeni nesil üniversiteler: Geleceğin öğrencileri için üniversiteleri nasıl tasarlamalıyız?” başlıklı konuşmasını ikinci ortak oturumda ve Prof.Dr. Numan Durakbaşa “Industry 4.0: Integrated Solutions using Advanced Production and Metrology Technologies” konulu konuşmasını üçüncü ortak oturumda gerçekleştirmiştir. Kongrenin ikinci günü ise, Prof.Dr. İlhami Karayalçın ve Prof.Dr. Halim Doğrusöz anısına “YA/EM Etkileşimi” konulu bir panel düzenlenmiştir.