BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Duyurular
2020-2021 Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri

DUYURU   

Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi çerçevesinde 2020-2021 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ yapılacaktır.

Gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM KURULU :

Doç. Dr. Y. Tansel İÇ

Doç. Dr. Kumru D. ATALAY

Janset NAMLI (Endüstri  Mühendisliği Bölümü Öğrencisi)

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SANDIK KURULU :

Başkan: Öğr. Gör. Dr. Muhammet YORULMAZ

     Dr. Öğr. Üyesi Barış KEÇECİ

     Rabia Beril RAVAN (Endüstri  Mühendisliği Bölümü Öğrencisi)

SEÇİM TAKVİMİ :

09-11 Kasım 2020   : Bölüm/ Fakülte Öğrenci Temsilcileri Seçim Kurullarının oluşturulması.

                                  Seçim İlanlarının asılması.

11-15 Kasım 2020   : Adaylık için başvuru süresi

16-17 Kasım 2020   : Adaylık başvurularının değerlendirilmesi

                                  Sandık kurullarının oluşturulması

18-22 Kasım 2020  : Aday propaganda süresi

23-25 Kasım 2020  : Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimi.

26 Kasım 2020       : Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçimi ve temsilci isimlerinin Rektörlüğe bildirilmesi

30 Kasım 2020        : Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi.         

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ ADAYLIK KOŞULLARI :

a) İlgili Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ ADAYLIK SÜRECİ :

Öğrenci temsilcisi adaylık koşullarına uygun adaylar, Seçim Kurulu’na başvururlar. Başvurular değerlendirildikten sonra adaylıkları kesinleşen öğrenciler seçime katılmaya hak kazanırlar.

Öğrenci temsilcisi adayı olmak isteyen öğrenciler, Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim Yönergesinden bilgi alabilirler.

Not: Başvurular, Propoganda Süreçleri ve Seçimler Çevrimiçi yürütülecektir.

Bölüm temsilciği için aday başvuru formunu indirmek için tıklayınız...

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI